• Středa 11. 10.  od 8,00 – pohádka v MŠ Co malí medvědi o podzimu nevědí“
  • Pátek 13. 10.  od 8,30 – proběhne preventivní vyšetření zraku předškolních dětí – „Koukají na nás správně?“ (Podrobné informace jsou pro Vás připraveny v šatnách u tříd, informativní letáčky již Vaše dítě obdrželo). Vyšetření je hrazeno vámi, cena 200,-. Zájemci se musí nahlásit u své paní učitelky.
  • Čtvrtek 19. 10. od 8,00 – PODZIMFOCE– zájem zapište na vyvěšené cedule v šatnách dětí