Připravily jsme další dokumenty v Pdf, ve kterých najdete další náměty a úkoly k procvičování získaných vědomostí a dovedností vašeho dítěte.

1/ Geometrické tvary, cesty a bludiště   …v Pdf zde

2/ Grafomotorická cvičení, uvolňování ruky  … v Pdf zde

3/ Hrátky se slovy – sluchové vnímání  … v Pdf zde

4/ Matematické souvislosti, představivost, logické myšlení  … v Pdf zde

5/ Pracovní listy z Pedagogické poradny I.  v Pdf zde

6/ Pracovní listy z Pedagogické poradna II. … v Pdf zde

7/ Pracovní listy z Pedagogické poradny III.… v Pdf. zde