Název souboru Datum vložení  
Příloha č. 1 2024 k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 28.02.2024  
Příloha č.2 k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24.03.2022  
Školní řád mateřské školy 27.10.2021  
Školní řád – Dodatek č.2
27.10.2021  
Termíny plateb stravování a úplaty na šk.rok  2023 – 2024 8.12.2023  
Provozní a stravovací řád školní kuchyně 1. 1. 2024  
Přihláška ke stravování 30.08.2021  
Příloha k přihlášce ke stravování – inkasní platba
24.08.2022  
Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ 23.04.2021  
RVP PV 2021 15.09.2021  
Plná moc – zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ 15.09.2021  
Školní vzdělávací program 01.09.2020  
Desatero pro rodiče
01.09.2020  
Celoroční plán akcí školy
11.08.2017  
Co potřebují děti do školky ?
25.09.2017  
Organizace školního roku 2023 – 24 1.10.2023