Název souboru Datum vložení  
Školní řád mateřské školy 26. 8. 2021  
termíny plateb stravování a úplaty na šk. rok 2021 – 2022 26. 8. 2021  
Provozní a stravovací řád školní kuchyně 30. 8. 2021  
Přihláška ke stravování 30. 8. 2021  
Příloha k přihlášce ke stravování – inkasní platba 26. 8. 2021  
SOUHLAS K INKASNÍ PLATBĚ na rok 2021
26. 8. 2021  
Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ 23. 4. 2021  

Potvrzení pro rodiče_Covid 19

8. 4. 2021  
Plná moc – zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ 15. 9. 2021  
Jak na ošetřovné ? 18.10.2020  
Školní vzdělávací program
1. 9. 2020  
Žádost o přijetí dítěte_2021 19.04.2021  
Čestné prohlášení – COVID
04.05.2020  
Příloha č. 1 k Žádosti o přijetí dítěte
22.04.2020  
Celoroční plán akcí školy
11.08.2017  
Co potřebují děti do školky ?
25.09.2017