Název souboru Datum vložení  
Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ 23. 4. 2021  

Potvrzení pro rodiče_Covid 19

8. 4. 2021  
Plná moc – zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ 3. 12. 2020  
Jak na ošetřovné ? 18.10.2020  
Školní řád mateřské školy
21. 9. 2020  
Školní vzdělávací program
15. 10. 2020  
Termíny a výše plateb za pobytné a stravné na šk.r 2020-2021
09.07.2020  
Žádost o přijetí dítěte_2021 19.04.2021  
Čestné prohlášení – COVID
04.05.2020  
Příloha č. 1 k Žádosti o přijetí dítěte
22.04.2020  
Provozní a stravovací řád školní kuchyně
26.11.2019  
Celoroční plán akcí školy
11.08.2017  
Co potřebují děti do školky ?
25.09.2017