Název souboru Datum vložení  
Příloha č. 1  k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24. 3. 2022  
Příloha č.2 k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 24. 3. 2022  
Školní řád mateřské školy 27. 10. 2021  
Školní řád – Dodatek č.2
27. 10. 2021  
Termíny plateb stravování a úplaty na šk. rok 2021 – 2022 26. 8. 2021  
Provozní a stravovací řád školní kuchyně 30. 8. 2021  
Přihláška ke stravování 30. 8. 2021  
Příloha k přihlášce ke stravování – inkasní platba 26. 8. 2021  
SOUHLAS K INKASNÍ PLATBĚ na rok 2021
26. 8. 2021  
Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ 23. 4. 2021  
Plná moc – zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ 15. 9. 2021  
Školní vzdělávací program
1. 9. 2020  
Celoroční plán akcí školy
11.08.2017  
Co potřebují děti do školky ?
25.09.2017