Zápis do mateřské školy

 Zápis dětí do MŠ pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou, které dosud nejsou zapsány do žádné jablonecké MŠ, se uskuteční 8. 6. 2023 v čase 14:00-17:00 hodin v budově Magistrátu města, Mírové náměstí 19  – zasedací místnost č. 202.

  • MŠ budou přijímat přednostně děti ze spádové oblasti, kterou je celé území města Jablonec nad Nisou. Děti mladší 3let nemají na přijetí do MŠ právní nárok a mohou využít služeb soukromých předškolních zařízení.

Zákonný zástupce musí v den zápisu, tj. 8. 6. 2023, ředitelce vybrané MŠ předložit kromě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání také tyto dokumenty:

  1. vízový doklad dítěte,
  2. doklad o pojištění,
  3. nájemní smlouvu nebo jiné potvrzení o ubytování pro určení spádovosti,
  4. u dětí ve věku od 3 do 5let také potvrzené o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.
  • O vyplnění a vytištění žádosti mohou zákonní zástupci dětí požádat pracovnice oddělení školství magistrátu Jablonec nad Nisou (4. patro budovy radnice, č. dv. 405) a to v průběhu celého měsíce května.
  • K povinnému předškolnímu vzdělávání musí pro školní rok 2023/24 zákonný zástupce přihlásit dítě, které na území ČR pobývá déle než tři měsíce a do konce srpna tohoto roku oslaví páté narozeniny.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ školy dle stanovených kritérií.

 

Zápis do základní školy

 Stejný termín zápisu, tj. 8. 6. 2023 v čase 14:00-17:00 hodin, je určen i pro žáky 2. až 9. ročníků ZŠ, kteří žijí na území města Jablonce nad Nisou a dosud nejsou zapsáni do některých z jabloneckých ZŠ.

K zápisu si zákonný zástupce žáka připraví stejné dokumenty jako v případě zápisu do MŠ (vyjma očkování).

O přijetí žáka do základní školy rozhoduje ředitel ZŠ.

Informace v ukrajinštině  … zde