VE DNECH TESTOVÁNÍPONDĚLÍ A ČTVRTEK – JE POTŘEBA PŘICHÁZET DO ŠKOLKY NEJPOZDĚJI DO 7,30 HODIN VCHODEM V PAVILONU „A“, KDE PROBÍHÁ TESTOVÁNÍ DĚTÍ ZA ÚČASTI RODIČŮ. 

ZVOŇTE NA TŘÍDU JEŘABINEK.

 

VSTUP S DÍTĚTEM DO MŠ POUZE JEDNA OSOBA a omezit dobu pobytu a kontakt s ostatními osobami (Mimořádné opatření MZ ze den 6. 4. 2021, bod 12  … zde)

POVINNOSTÍ JE MÍT ZAKRYTÉ DÝCHACÍ CESTY RESPIRÁTOREM, DĚTI ROUŠKOU (Mimořádné opatření MZ ze dne 6. 4. 2021 … zde)

Děkujeme za dodržování těchto opatření