• Středa 9. 11. 8,00 –  ZIMNÍ FOCENÍ 
  • Úterý 15. 11. 16,00 – přednáška „ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VSTUP DO ZŠ“ – pro rodiče dětí budoucích školáků
  • Středa 16. 11. 9,30 – divadelní pohádka v MŠ „JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA“
  • Pondělí 21. 11. – scrieening pro předškolní děti – podrobnosti u třídní pí. učitelky
  • Středa 23. 11. 9,00 – 11,00 – beseda s Městskou policií na téma „Bezpečnost“ – „PANDA FANDA“
  • Úterý 29. 11. 16,00 – VÁNOČNÍ DÍLNA  akce pro rodiče a děti