Umístění: na kraji sídliště, mimo provoz, poblíž lesa, velká zahrada
Dostupnost autobusem č. 104,114,116
Pedagogických pracovníků:  7
Provozní personál: 5
Typ školy: s celodenní péčí
Kapacita: 100 dětí, 4 třídy s max. 24 dětmi dle vyhlášky

Provozní doba: Pondělí až pátek 6.30 – 16.30 hodin
Typ tříd: heterogenní (smíšené)


Mateřská škola byla postavena v roce 1979. V roce 2010 proběhla první část rekonstrukce budovy, a to vnitřních interiérů, školní kuchyně a přístupových prostor okolo budovy. V roce 2017 byla provedena druhá část rekonstrukce – zateplení budovy (střecha, obvodové zdivo) a výměna oken. Školu tvoří dva pavilony, které stojí uprostřed velké zahrady. Zadní zahrada je rozlehlá, částečně zastíněná v obvodu břízami a javory, ve středu osázena středně vysokou zelení.
Na této ploše je rozmístěna zahradní architektura pro děti, 3 velká pískoviště, asfaltové cesty pro kola a dětská auta. Toto vybavení poskytuje dostatek možností pro volné hry, pohybové a sportovní činnosti dětí. Z této plochy je možno vstoupit přes terasy do tříd v přízemí mateřské školy.

Budova má dva dvoupodlažní pavilony. V každém podlaží je jedna třída s mnoha oddělenými prostory, které umožňují vytvořit centra pro jednotlivé činnosti a poskytují dostatek soukromí pro dětskou hru. Všechny prostory se vzájemně prostupují.

Materiálně technické zázemí tříd je vybaveno novým a funkčním nábytkem. Každá třída má vlastní PC připojený na internet, který umožňuje veškerou dostupnost k informacím využívaných k efektivní výuce.

Mateřská škola má vlastní kuchyň, prádelnu i keramickou dílnu.
Ve smíšených třídách je maximálně 25 dětí, což přináší mnoho možností k učení, vzájemné pomoci, spolupráci a komunikaci. Pomáhá to i k lepší adaptaci nových dětí do školy. U nově zapsaných dětí mohou rodiče využít dle vlastních možností tzv.“ zvykací dny“.

Příchod dětí do MŠ je průběžný, podle dohody možný i do 9.00 hodin. Stejně tak odchod domů. Spontánní hra dítěte probíhá průběžně, v čase kdy děti individuálně nepracují, využívají centra aktivit v jednotlivých třídách. Pohybové aktivity prolínají celým dnem, k dispozici jsou stále tělocvičny vybaveny množstvím nářadí a náčiní, které si mohou děti po domluvě půjčit.
Škola má vlastní, nově zmodernizovanou kuchyň. Veškeré
vybavení je v nerezovém provedení. K dispozici jsou nové moderní přístroje.
Každá třída má své přípravny a také i jídelny.

Děti se při svačinách učí samostatnosti (nalévají si tekutiny, přináší i odnáší nádobí, ….). Svačiny jsou průběžné, a to od 8,00 hodin až do 9,00 hodin. U oběda mají možnost samostatně si nalévat polévku a zvolit si velikost porce. Po celý den jsou k  dispozici nápoje, výběr ze třech druhů – samoobsluha.

K odpočinku děti využívají 2 ložnice, které jsou určeny pro mladší děti, starší děti odpočívají na matracích a pak následují zájmové činnosti nebo příprava na školu.

  Zahrada