Nabídka online kurzů pro rodiče předškoláků.

Jelikož se blíží zápis do ZŠ, máme pro Vás nabídku on-line kurzu pro rodiče předškoláků – „Co má umět předškolák“. Kurz povede Mgr. Martina Večeřová. V kurzu se rodiče dozví co je s dětmi u zápisu čeká, co by měl předškolák před nástupem do školy ovládat a jak mu pomoci s přípravou.

Dále  kurz „Grafomotorika“, aby rodiče věděli, jak předejít problémům se psaním, jak pomáhat dětem procvičit jemnou motoriku tak, aby psaní ve škole pro ně bylo jednodušší. Na tento kurz bude navazovat workshop pro rodiče s dětmi s ukázkami procvičování jemné motoriky (to je na Vašem zvážení zda nabízet, podle vzdálenosti od nás).

Odkaz na kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser=

Odkaz na kurz grafomotoriky: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika

Více informací naleznete v přiložených letácích … Co má umět předškolák a … Grafomotorika