Organizace školního roku 2022/2023

Č.j.: MSMT-12071/2022-1

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vedlejší prázdniny

Naše mateřská škola dle školního řádu zjišťuje zájem u rodičů o tyto vedlejší prázdninové termíny. Pokud klesne počet dětí na dvanáct, školka se uzavře z ekonomických důvodů.

 

  • Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)

 

  • Čtvrtek 17. 11. je Státní svátek – na pátek 18. 11. 2022 budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)

 

  • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. MŠ bude od 23. 12. do 1. 1. uzavřena.  Budeme zjišťovat zájem o pondělí 2. 1. 2023 – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)

 

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. Budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)

 

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 2. – 26. 2. 2023. Budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)

 

  • Velikonoční prázdninypřipadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Budeme zjišťovat zájem  – z důvodu organizace provozu (strava, služby, energie)

Hlavní prázdniny pro děti z MŠ trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023. Nový školní rok v MŠ začíná v pátek 1. září 2023.

Školní vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Verze ke stažení:zde