Organizace školního roku 2023/2024

Č.j.: MSMT-12071/2022-2

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

VEDLEJŠÍ PRÁZDNINY

Naše mateřská škola dle školního řádu zjišťuje zájem u rodičů o tyto vedlejší prázdninové termíny. Pokud klesne počet dětí na dvanáct, školka se uzavře z ekonomických důvodů.

  • Čtvrtek 28. 9. je Státní svátek – na pátek 29. 9. 2023 budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)
  • Podzimní prázdniny jsou stanoveny na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. Budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)
  • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. MŠ bude od 23. 12. do 1. 1. uzavřena. Budeme zjišťovat zájem o úterý 2. ledna. 2024 – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024. Budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 26. února – 3. března 2024. Budeme zjišťovat zájem – důvod: organizace provozu (strava, služby, energie)
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Budeme zjišťovat zájem  – z důvodu organizace provozu (strava, služby, energie)

Hlavní prázdniny pro děti v MŠ trvají od 1. července 2024 do 30. 8. 2024. Nový školní rok v MŠ začíná v pondělí 2. 9. 2024.

 Školní vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

Organizace roku ke stažení … zde