V úterý 11. 6. 2024 v čase od 6,30 do 16,00 bude probíhat VÝBĚR ÚPLAT v HOTOVOSTI od přihlášených dětí v dotazníkovém šetření na prázdninové dny.

Pobytné na den 28,- Kč, částka na stravné je stejná jako během roku. HOTOVOST se vybírá  v kanceláři Vedoucí školního stravování v pavilonu A, v přízemí.