Zde jsou pro vás připraveny náměty k pracovním činnostem, které jsou průběžně doplňovány. Tyto náměty mohou samozřejmě vypracovávat i děti mladšího věku. Záleží na vašem zájmu s dětmi pracovat. Vybírat můžete i z jiné třídy. Vypracované jakékoli práce pak přinesete do MŠ, až bude opět otevřená. Budou uloženy v portfoliu každého dítěte.

TŘÍDA JEŘABINEK

 1. týden
 • pracovní listy … zde

 

2. týden

 

3. týden

 • „Jaro v trávě“ zde
 • píseň „Kotě a sluníčko“ … zde

 

4. týden 

 

5. týden

 

6. týden

 

TŘÍDA JAHŮDEK

 1. týden
 • pracovní listy  č.1 …  zde
 • pracovní listy  č.2 … zde

 

2. týden

 • pro volné chvíle … zde
 • hravé tvoření … zde
 • pohádkové tvoření … zde

 

3. týden

 • Velikonoce se blíží, už jsoutu

 

4. týden

 • Hody, hody, doprovody zde

 

5. týden

 

6. týden

 

TŘÍDA ŠVESTIČEK

 1. týden
 • pracovní listy  č.1 … zde
 • pracovní listy  č.2 … zde

 

2. týden

 • náměty … zde

 

3. týden

 • pracovní činnosti … zde
 • Hrajeme si s pohádkou … zde

 

4. týden

 • pracovní listy … zde
 • Jarní omalovánky, činnosti … zde

 

TŘÍDA BORŮVEK

 1. týden
 • pracovní činnosti … zde
 • pracovní listy … zde
 • pracovní listy … zde   

 

2. týden 

 • pracovní činnosti … zde 
 • pracovní listy „Zdravá pětka“zde   … zde   … zde   … zde      

 

3. týden

 • pracovní činnosti … zde
 • pracovní listy: … zde

 

4. týden

 • „Velikonoce jsou  …tady“
 • pracovní listy … zde
 • velikonoční omalovánky … zde

 

5. týden

 • „Veselé Velikonoce“ … zde
 • náměty, omalovánky … zde

 

6. týden

 

NÁPADY Z PPP

 

Při potřebě komunikovat s třídními učitelkami ze tříd Jeřabinek, Borůvek a Jahůdek používejte vytvořený e-mail, kterým jste buď už byli nebo budete zkontaktováni. Ke komunikaci s třídou Švestiček využívejte skupinku na WhatsAppu.