INFORMACE PRO RODIČE, kteří budou přihlašovat své dítě na prázdninový provoz v MŠ JABLŮŇKA

  • Na prázdninový provoz v týdnech od 1. 7. – 4. 7. 2024, od 19. 8. – 23. 8. 2024 a od 26. 8. – 30. 8. 2024 budou rodiče přihlašovat děti v dotazníkovém šetření. Dotazníky dostáváte právě v těchto dnech. Do 30. 4. 2024 je bude nutné odevzdat, a to i v případě, že prázdninový provoz nepotřebujete.
  • Provoz mateřské školy je v měsíci červenci a srpnu v jiném režimu, úplata za stravování a úplata za vzdělávání bude vybrána předem, a to v měsíci červnu HOTOVĚ (úterý 11. 6.) Částka úplaty za pobyt je 28,- Kč/den, částka za stravu je stejná jako během roku.
  • Prázdninový provoz je pouze pro děti pracujících rodičů.
  • Úplata za vzdělávání se v případě absence dítěte nevrací, vyúčtování stravného bude provedeno v měsíci září.
  • MŠ bude v měsíci červenci a srpnu v provozu vždy od 6:30 do 16:00 hodin.
  • V případě, že klesne počet přihlášených dětí na jeden z uvedených týdnů pod 10 dětí (Řád školy), bude mateřská škola uzavřena a zákonný zástupce bude o této skutečnosti informován.

V OBDOBÍ OD 8. 7. 2024 DO 16. 8. 2024 JE MŠ UZAVŘENA. V těchto týdnech lze využít nabídky příměstských táborů nebo Týdnů s Vikýřem.