Vážení rodiče,

o hlavních prázdninách 2022 máte možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor.

Na příměstský tábor pořádaný subjektem, který se na základě výzvy zaregistroval u statutárního města Jablonec n. N. (seznam subjektů … zde), Vám bude poskytnuta sleva ve výši 130 Kč/1 dítě/1 pobytový den (příspěvek města) pokud Vaše dítě má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a je zapsáno do některé jablonecké MŠ. V případě, že jste již tábor uhradili, bude Vám příslušná částka organizátorem tábora vrácena.

Pro poskytnutí slevy odevzdejte poskytovateli příměstského tábora nejpozději do 31. 8. 2022 originál Potvrzení o docházce a bezdlužnosti“, které si vyžádáte u ředitelky MŠ . Originál potvrzení slouží poskytovateli jako podklad k vyúčtování příspěvku.

Příspěvek města na příměstské tábory lze pro 1 dítě využít pouze na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což Vás však neomezuje v přihlášení dítěte na více příměstských táborů.

Případné dotazy směřujte přímo na organizátory táborů či na oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou (Ing. Alena Purmová, Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení školství, tel: 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablonec.cz).