Vážení rodiče,
 o hlavních prázdninách 2023 máte možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor.
 Na příměstský tábor pořádaný subjektem, který se na základě výzvy zaregistroval
u statutárního města Jablonec n. N. (viz seznam subjektů), Vám bude poskytnuta
sleva ve výši 130 Kč/1 dítě/1 pobytový den (příspěvek města) pokud Vaše dítě
splní tyto podmínky:
1. dítě bude docházet k poskytovateli služby nejméně 4 hodiny denně
2. dítě ve školním roce 2022/2023 navštěvovalo naší MŠ, což doložíte „Potvrzením o docházce a bezdlužnosti“ vydané naší školou
3. a má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou.
 Originál „Potvrzení o docházce a bezdlužnosti“, které si vyžádáte u ředitelky MŠ, odevzdáte poskytovateli příměstského tábora nejpozději do 31. 8. 2023, aby Vám mohla být poskytnuta sleva. Originál potvrzení slouží poskytovateli také jako podklad k vyúčtování příspěvku.
 Příspěvek města na příměstské tábory lze pro 1 dítě využít POUZE na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což Vás však neomezuje v přihlášení dítěte na více příměstských táborů.

Seznam registrovaných subjektůzde