Vážení rodiče,

o hlavních prázdninách 2024 máte možnost přihlásit své dítě na příměstský tábor.

Na příměstský tábor pořádaný subjektem, který se na základě výzvy zaregistroval u statutárního města Jablonec n. N. (viz seznam subjektů), Vám bude poskytnuta sleva ve výši 130 Kč/1 dítě/1 pobytový den (příspěvek města) pokud Vaše dítě splní tyto podmínky:

  1. dítě bude docházet k poskytovateli služby nejméně 4 hodiny denně,
  2. dítě ve školním roce 2023/2024 navštěvovalo některou z jabloneckých MŠ, což doložíte „Potvrzením o docházce a bezdlužnosti“ vydaného kmenovou školou,
  3. dítě má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou.

OriginálPotvrzení o docházce a bezdlužnosti“, které si vyžádáte u ředitelky MŠ nebo vedoucí odloučeného pracoviště MŠ, odevzdejte poskytovateli příměstského tábora nejpozději do 31. 8. 2024, aby Vám mohla být poskytnuta sleva. Originál potvrzení slouží poskytovateli také jako podklad k vyúčtování příspěvku.

Příspěvek města na příměstské tábory lze pro 1 dítě využít POUZE na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což Vás však neomezuje v přihlášení dítěte na více příměstských táborů.

 Případné dotazy směřujte přímo na organizátory táborů či na oddělení školství Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

 Jablonec nad Nisou 25. dubna 2024

 

Ing. Michala Školníková

Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení školství

tel: 483 357 315, e-mail: skolnikova@mestojablonec.cz

 

Seznam registrovaných subjektů, kde lze příspěvek města čerpat:Zde