DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj  jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10 obdržela v tomto projektu částku 64 000,- Kč.


1. leták ke stažení ve formátu PDF
2.
leták ke stažení ve formátu MS Word