PROVOZ MŠ O PRÁZDNINÁCH 2022

  •  Provoz mateřské školy je v měsíci červenci a srpnu v jiném režimu, úplata za stravování a za vzdělávání je vybírána předem, a to v měsíci červnu.
  •  MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA OD 11. 7. DO 21. 8. 2022
  •  PROVOZ JE OD 1. 7. – 8. 7.  a OD 22. 8. – 31. 8. PRO DĚTI PŘIHLÁŠENÉ V DOTAZNÍKOVÉM ŠETŘENÍ a RODIČ UHRADIL ÚPLATY ZA STRAVNÉ A POBYTNÉ V HOTOVOSTI  PŘEDEM V MŠ 8. 6. 2022
  •  MŠ bude v měsíci červenci a srpnu v provozu vždy od 6,30 do 16,00 hodin
  • Úplata za vzdělávání se v případě absence dítěte nevrací, vyúčtování stravného bude provedeno v měsíci září (od 6. 9. 2022) u vedoucí školního stravování

 

Přejeme všem klidné a pohodové prázdniny.