Mateřská škola zůstává i nadále na základě rozhodnutí vlády uzavřena do 11. 4. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné zde).

Distanční výuka bude probíhat jako doposud a je povinná pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti 5 – 7leté).

  • Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu
  • Dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné zde a zde), kterým se hejtmanům nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

 

Úplata za vzdělávání: Za měsíc duben se výše platby bude odvíjet podle termínu znovu otevření mateřské školy, bude úměrně krácena.