Vážení rodiče, v důsledku uzavření mateřské školy se termín výběru plateb za úplatu a stravného za měsíc březen ruší. Běžná částka za pobytné bude krácena o počet uzavřených dní MŠ. Stanovená částka pak bude vybírána až v měsíci dubnu, v pravidelném termínu, 6. 4. 2021. Částka za stravné odchozených dnů za březen bude přičtena k zálohové platbě na měsíc duben.