Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10.

Ačkoli se opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom Vás požádat, rodičovskou veřejnost – zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole, aby jste nám, pokud máte tu možnost, pomohli zmenšit počet dětí přítomných v mateřské škole a následně omezit provoz školy tím, že omluvíte své děti z docházky.

Největším problémem jsou současná rizika, která ohrožují provoz, a to především pracovní neschopnost většího počtu zaměstnanců školy, učitelek i provozních pracovníků v souvislosti s ošetřováním člena rodiny, s preventivní karanténou či pozitivním testováním.

Proto se obracíme především na Vás, rodiče, kteří máte možnost přerušit docházku svého dítěte v mateřské škole z důvodu péče o dalšího člena rodiny.

Děkujeme za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.