Vážení rodiče,

MŠMT vydalo 1. 3. 2021 „Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole“.... zde.

Forma distančního vzdělávání v naší mateřské škole probíhá formou off-line aktivit. Jedná se především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí. Zadávání aktivit probíhá písemně, e-maily, telefonicky nebo přes webové stránky školy – vše za vzájemného propojení s třídní paní učitelkou.

Ve výše zmíněném Doporučení je řešeno též stravování dětí, pro které je distanční vzdělávání povinné. V případě, že bude mít některý zákonný zástupce dítěte vzdělávajícího se v povinném předškolním roce, zájem o zajištění obědů v souladu s doporučením MŠMT, nechť tuto skutečnost sdělí nejpozději do pátku 5. 3. 2021 do 8 hod. ráno mailem ředitelce školy (hrbitovni@materska-skola.com). Dopředu však avizuji, že obědy nebude zajišťovat naše mateřská škola, ale pro všechny MŠ na území města bude v případě zájmu rodičů vařit a vydávat obědy jedna centrální školní jídelna, a to především z důvodů personálních a ekonomických .