Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021. Seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích jednotlivých pavilonů.

V pavilonu A jsou třídy Jeřabinky a Švestičky.

V pavilonu B jsou třídy Borůvky a Jahůdky.

Budete-li vědět, že se ve středu 1. 9. do školky z jakéhokoliv důvodu nedostavíte, omluvte své dítě včas (den předem, nebo v ten den do 7,00 na pevnou linku 483 320 873 nebo mobil 732 169 556).

Potřebné informace:

Úplata za vzdělávání a stravné na školní rok 2021/22  … zde

Přihláška ke školnímu stravovánízde

Příloha k přihlášce ke školnímu stravování –  inkasní platbazde           První inkasní platba bude provedena až k 10. dni měsíce ŘÍJNA. Za měsíc září budou poplatky hrazeny v HOTOVOSTI, a to v úterý 7. 9. od 6,30 do 16,00. Pro ty, kteří využijí HOTOVOSTNÍ PLATBY, platí dané termíny vypsané na celý školní rok ( první úterý každého měsíce).

Školní řád  … zde

Provozní a stravovací řád školní jídelnyzde