Zápis do mateřské školy bude probíhat v úterý a ve středu 11. 5. – 12. 5. 2021 od 8,00 do 16,00.

Průběh zápisu bude ovlivněn aktuální koronavirovou situací.

K zápisu budete potřebovat vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ zde

a Přílohu č.1 „Potvrzení o řádném očkování“zde (potvrzeno pediatrem, nikoli očkovací průkaz dítěte).

Nemáte-li možnost stažení těchto dvou dokumentů k vyplnění, jsou k vyzvednutí v mateřské škole. 

Aktuální průběh Zápisu bude včas upřesněn. Způsoby podávání „Žádostí“ budou vyvěšeny na těchto webových stránkách školy a též na budově školy.

Kritéria zápisu pro školní rok 2021–2021zde