Vážení rodiče,

od 28. 3.  je pro Vás otevřena nová webová aplikace, dostupná z: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/ (Zápis do MŠ), kde jsou pro vás připraveny informace k letošním zápisům do mateřských škol.

Nová webová aplikace Zápis do MŠ umožní nejen generovat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ale také umožní všem průběžně sledovat celý proces zápisu od vyhlášení počtu volných míst až po zveřejnění seznamu přijatých dětí. Ke zdárnému zvládnutí zápisu je potřeba se s novou aplikací seznámit a pročíst si důležité potřebné informace.

Zápis do MŠ – 12. 5. 2022 od 8,00 – 16,00 hodin    zápis 2022_plakátek s QR kódem

Důležité informace k zápisu zde

Generování žádostí bude možné od 25. dubna 2022 …. https://zapisdoms.mestojablonec.cz/

Ten, kdo bude potřebovat pomoci s vygenerování Žádosti na naší MŠ, si může telefonicky předem domluvit termín a my mu s vygenerováním pomůžeme. 

Kontakty k využití pomoci s vygenerováním žádosti:                                                                                                         

Tel.:  483 320 873 nebo 732 169 556.

Kdo by měl zájem si vytisknout potřebnou Přílohu č. 1 ještě dříve, než bude vygenerování žádostí zahájeno, můžete si ji stáhnou ….  zde a nechat si ji v předstihu potvrdit u lékaře.

Kritéria k Zápisu 2022 zde

Co by mělo dítě umět při nástupu do MŠ … zde