Zápis do MŠ na naší škole bude VE ČTVRTEK 11. 5. 2023 od 8,00 – 16,00.

Bude probíhat za pomoci nové webové aplikace „Zápis do MŠ“, kde jsou uvedeny všechny
potřebné informace k zápisu: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/

Zápis do MŠ v nové aplikaci krok za krokem

  I. krok: generování žádostí
od 24. 4. do 10. 5. bude možné v aplikaci generovat žádosti o přijetí (PDF)
  II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
čtvrtek 11. května 2023 (v časech určených MŠ) – odevzdání vytištěných
a podepsaných žádosti včetně povinných příloh do zvolené MŠ. Způsob
odevzdání – dle pokynů jednotlivých MŠ.
  III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
od 25. května výsledky na webu MŠ a veřejně přístupném místě v MŠ

Pro děti narozené do 31. srpna 2018 je předškolní vzdělávání povinné!
Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou.
Ředitelky MŠ rozhodují o přijetí dítěte do MŠ v souladu se školským zákonem,
správním řádem a podle předem stanovených kritérií. Kritéria a bližší informace
k zápisu do MŠ budou dostupné ve webové aplikaci a na webových stránkách
jednotlivých MŠ.

Podrobné informace budou včas zveřejněny.

Plakátekzde