Zápis do ZŠ bude ve čtvrtek 13. 4. 2023.

Bude probíhat za pomoci webové aplikace „Zápis do ZŠ“, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace k zápisu: https://zapisdozs.mestojablonec.cz

Navštivte základní školy ještě před zápisem v rámci dnů otevřených dveří v těchto termínech:

ZŠ Liberecká 7. 3. 15.30 – 18

ZŠ Na Šumavě 30. 3. 16 – 18

ZŠ Pivovarská 14. 3. 15 – 18

ZŠ Arbesova 30. 3. 16 – 17.30 

ZŠ Pasířská 16. 3. 10 – 17

ZŠ Rychnovská 30. 3. 14.30 – 17

ZŠ 5. května 23. 3. 16 – 17

ZŠ Pod Vodárnou 4. 4. 14 – 17

ZŠ Mozartova 29. 3. od 16.00

Zápis do ZŠ ve webové aplikaci krok za krokem

– I. krok – generování žádostí
od 20. 3. 2023 bude možné v aplikaci generovat žádost o přijetí/odkladu
– II. krok – odevzdání žádosti do ZŠ (ZÁPIS)
ve čtvrtek 13. 4. 2023 (v časech určených ZŠ) – odevzdání vytištěných a podepsaných žádostí (u odkladu včetně povinných příloh). Způsob odevzdání dle pokynů jednotlivých ZŠ.
– III. krok – zveřejnění výsledků zápisu
5. května 2023 na webu ZŠ a veřejně přístupném místě v ZŠ
O přijetí dítěte do základní školy je rozhodováno v souladu se školským zákonem. správním řádem, OZV statutárního města Jablonec n. N. o školských obvodech a podle předem stanovených kritérií. Kritéria jsou dostupná ve webové aplikaci, popř. na webových stránkách jednotlivých základních škol.

Plakátek … zde